Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Istoric

Din bătrâni se povesteşte că satul Dofteana era în zona şesului Maşcaş, situat în zona pârâului cu acelaşi nume, astăzi hotar între Dofteana şi Dărmăneşti , lângă satul Brătuleşti de astăzi.

În anul 1456 când preotul Ţifrea ţinea Sfânta Slujbă a Învierii, o ceată de tătari au intrat în sat , au prădat totul , au omorât tot ce au găsit în cale, apoi au dat foc satului. Locuitorii care au scăpat şi-au luat puţinul rămas şi au fugit care încotro –o parte pe valea apei Dofteana , o parte pe valea Uzului.

Cei care au pribegit pe valea Doftenei au întemeiat satul Dofteana, cei de pe valea Uzului satul Brătuleşti şi, mai târziu, un locuitor pe nume Dărman înfiinţează satul Dărmăneşti .

Din datele existente la arhivele statului de la Iaşi şi Bacău, rezultă că prima aşezare pe teritoriul comunei Dofteana datează din anul 1436, când domnitorul Ştefăniţă a donat sfetnicului Babor Plopescu pentru slujire cu dreaptă-credinţă 6 sate pe Trotuş şi Tazlău, printre care şi satul Dohtana.

Un alt document este din 21 septembrie 1486 de la Suceava, care consemnează faptul că Ştefan cel Mare întăreşte lui Ioan Ulan a treia parte din satul Dohtana de pe Trotuş, vândut acestuia de către Cerna, fiica lui Balea Plopescu pentru 70 de zloţi tătărăşti.

Denumirea localităţii Dohtana vine de la ocupaţia oamenilor care preparau din coajă de mesteacăn de la locul numit astăzi Dohotar, o unsoare numită dohot, pe care oamenii o foloseau la ungerea osiilor de lemn de la căruţe, iar mai târziu această unsoare era folosită de cizmari.

La recensământul populaţiei Moldovei din 1772 – 1774 apar satele răzeşeşti Dofteana şi Larga.

În anul 1832 satele Dofteana, Larga şi Cucuieţi făceau parte din moşia vistiernicului Ghica.

Satele componente ale comunei sunt :

-Dofteana -populaţie : 3150 locuitori -suprafaţă : 339 ha

-Cucuieţi -populaţie : 2410 locuitori -suprafaţă : 98 ha

-Larga -populaţie : 1343 locuitori -suprafaţă : 94,15 ha

-Ştefan Vodă -populaţie : 1188 locuitori -suprafaţă : 89 ha

-Hăghiac – populaţie : 1601 locuitori -suprafaţă : 146 ha

-Bogata -populaţie : 859 locuitori -suprafaţă : 49,75 ha

-Seaca -populaţie : 618 locuitori -suprafaţă : 34 ha

Ultima actualizare: 12:40 | 21.06.2024

Sari la conținut