Solicitare informatii

 

Documentele sunt in format pdf pentru a putea fi citite si imprimate in forma originala. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit.

 

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Reclamaţie administrativă (1) - pdf

Reclamaţie administrativă (2) - pdf

Reclamaţie administrativă (1) - docx

Reclamaţie administrativă (2) - docx

 

Lista informatiilor publice care se publica din oficiu

Lista informatiilor publice altele decat cele care se publica din oficiu

Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor


Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public-Legea 544/2001

HARBU ELENA LUMINITA
Telefon :0234352001
E-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.