Legi si regulamente

 

Documentele sunt in format pdf pentru a putea fi citite si imprimate in forma originala. Pentru a deschide un fisier PDF aveti nevoie de programul Acrobat Reader care se distribuie gratuit.

 

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 - REPUBLICARE

 

LEGEA 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale - Republicare

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Republicata

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici - Republicare

 

DISPOZITIA NR. 758 DIN 9 NOIEMBRIE 2017

LEGEA NR. 544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001

HOTARARE NR. 478 DIN 6 IULIE 2016

REGULAMENT INTERN

REGULAMENT CONSILIU LOCAL

COD ETIC

 

Lista informatiilor publice care se publica din oficiu

Lista informatiilor publice altele decat cele care se publica din oficiu

Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor