Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Conform art.5, alin.2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un Buletin Informativ care va cuprinde informatii de interes public:


a) actele normative care reglementeaza organizarea si funcționarea autoritatii sau institutiei publice


b)structura organizatorica: Organigrama și Statul de funcții


atributiile departamentelor: Regulamentul de ordine interioara , ROF - aparat de specialitate primar ,  Codul de etica și integritate , ROF – Consiliul local , programul de audiente , programul de functionare;


c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;


d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;


e)sursele financiare, bugetul: Bugetul de venituri si cheltuieli si rectificarile de buget , contul de execuție bugetara ;


f)programele si strategiile proprii:  Strategia de dezvoltare durabila a comunei Dofteana pentru perioada 2021 - 2027


g) lista cuprinzand  documentele de interes public;


h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;


I) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.