Urbanism

 

ANEXĂ la CEREREA pentru emiterea autorizatie de construire sau desfiintare
doc pdf
CERERE ADEVERINTA INSPECTORATUL JUDE'EAN IN CONSTRUCTII BACAU
docx pdf
CERERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE sau DESFIINTARE
doc pdf
CERERE CERTIFICAT DE URBANISM
doc pdf
COMUNICARE INCEPERE LUCRARI INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII BACAU
doc pdf
COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII BACAU
doc pdf
COMUNICARE INCHEIERE LUCRARI PRIMARIE
doc pdf
COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI PRIMARIE
doc pdf
MODEL PENTRU PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI
doc pdf