Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comisii de specialitate

– COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ BUGET, FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII ȘI COMERȚ – având în prezent  un număr de 7 membri

– COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT – având în prezent un număr de 5 membri

– COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENILOR – având în prezent un număr de 5 membrii

Ultima actualizare: 15:26 | 22.07.2024

Sari la conținut